27/2/15

SETMANA DEL 2 AL 6 DE MARÇ: ACTIVITATS PROGRAMADES

Hola famílies,

Les activitats previstes per aquesta propera setmana són:

04-03-15: ACTIVITAT D'INTERNET SEGURA
Adreçada als alumnes de 6è. Els mossos d'esquadra els informaran  sobre com navegar de manera segura per la xarxa.

07-03-15: JORNADA DE PORTES OBERTES
Si voleu més informació sobre aquesta activitat CLIQUEU AQUÍ. 


24/2/15

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2015-16Preinscripció i matriculació      Curs  2015-16


  • ·         Presentació de les sol·licituds:  del 10 al 17 de març (ambdós inclosos).
  • ·         Horari de Secretaria per formalitzar la preinscripció:
Escola Salvador Espriu
Dilluns, dimecres i divendres: de les 9h a les 13:30h.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres : de 15:00h a 16:30h.

Escola Sant Iscle
Dilluns, dimecres i divendres: de les 9h a 15h.
Dimarts i dijous: de 9h a 13h i de 15h a 16:30h.

  •    Documents que cal presentar
Per poder fer la preinscripció cal que porteu la següent documentació:

1.    La sol·licitud de preinscripció, que us facilitaran gratuïtament a qualsevol centre docent, a les oficines de l’Ajuntament o a la pàgina web.gencat.cat/preinscripció.
2. Fotocòpia del DNI del pare i de la mare o tutor. Si són estrangers passaport o NIE.
3.   Fotocòpia del llibre de família (pàgines dels titulars i de l’alumne/a)
4.    Fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a.
5.    Fotocòpia del carnet de vacunes.
6.    Certificat d’empadronament (en cas que el DNI no correspongui amb l’adreça actual)
7.    3 fotos de carnet


  • ·       Barem de puntuació

1.     Existència de germans matriculats o pares o tutors que treballen al centre: 40 punts.
2.     Proximitat al centre.
-          Domicili familiar dins l’àrea de proximitat: 30 punts.
-         Treball dins l’àrea de proximitat: 20 punts.(S’ha d’acreditar amb un certificat del lloc de treball).
-          Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts
3.     Beneficiaris de l’ajut de renda mínima d’inserció: 10 punts.
4.     Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare o germans: 10 punts. (S’ha d’acreditar amb el certificat de disminució expedit pel Departament d’Acció Social i Ciutadania).  • ·         Criteris complementaris

1.     Família nombrosa o monoparental: 15 punts.  (S’ha d’acreditar amb el carnet de família nombrosa vigent).
2.     Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts. (S’ha d’acreditar amb un certificat mèdic).
3.     Pet fet que el pare, la mare, el tutor o la tutora o un germà o una germana de l’alumne/a hagin estat escolaritzats al centre: 5 punts.La falsedat de les dades aportades comporta, d’acord amb la Resolució de preinscripció i matriculació del curs 15/16, la invalidació dels centres de prioritat que puguin correspondre.  • ·         Calendari de preinscripció i matriculació del curs 15/16 :1
Publicació de l'oferta inicial
4 de març
2
Presentació de sol·licituds
De l’10 al 17 de març

Si la sol·licitud s'envia per internet, el termini es tanca a:
les 24 h del 16/03/15
3
Publicació llistes amb  barem
27 de març
4
Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds
7 d’abril
5
Termini per presentar reclamacions a les llistes baremades de sol·licituds
7 al 9 d’abril
6
Publicació de les llistes amb barem definitives
14 d’abril
7
Publicació de l'oferta final
5 de maig
8
Publicació de les llistes d'alumnat admès
12 de maig
9
Període de matriculació
Del 8 al 12 de juny